SK3XX ÄR SVERIGES STÖRSTA ICOM D-Star REPEATER SOM BESTÅR AV 2mtr 70cm och 23cm. 

 

Vi kommer inom kort även ha en DMR i drift

Klubben har köpt Dstar utrustning för drift av DV Repeatrar för 70cm/2m   samt 23cm.

>>>>> Dstar anv bandbredd ca 6KHz.<<<<<      

All drift kostn. står SK3XX för.

2m ICOM DV Repeatern RV46 på Frekvens 145,575 med -0.600MHz shift. 
70cm ICOM DV Repeatern RU362 på Frekvens 434,525 med -2MHz shift.  
23cm ICOM DV Repeatern RM3 på Frekvens 1297.0750 med -6MHz shift.

70cm DV Rep är normalt länkad till DCS010B http://xreflector.net/neu3/

2m DV Rep  är normalt länkad till DCS010F

23cm Rep är länkad till DCS010X

QTH för alla rep. är JP81NH. Effekt efter kaviteter= Låg 1,5W Hög 15W.

Alla repeatrarna har varsin Ant om 4 stackade dipoler , 10dB gain.

DV gruppen i Söderhamn består idag av bla 3LWP 3XGV 3JGG 3XZF 3DYE 3MPN 3AGO 3FBI SA3BDF SA3BOW.

Ordf. SM3DYE

DV=Digital Voice (digitalt tal)

D-star=Digital Smart Technologies for Amateur Radio    

Go to top