Multipla DMR BrandMeister ID Nummer

Ett DMR - ID  räcker för de allra flesta som kör EN hotspot.
Du har redan ditt sjusiffriga DMR-IDnummer som du programmerat i din radio
Om du har flera Hotspots , typ OpenSpot eller DVmega behöver du ett ID för varje Hotspot.

På din första Hotspot använder du ditt vanliga sjusiffriga IDnummer
På nästkommade hotspot lägger du till ett siffra mellan 0-9 för att göra ett åttasiffrig ID nummer
Ex. 2403013 blir 24030130 på din extra hotspot. Stega upp med en siffra för varje ny enhet som du kopplar upp.
Den maximala längden kan vara upp till nio siffror , vilket gör att du kan ha 999 extra hotspots på samma DMR-ID

Viktigt är dock att ingen hotspot får ligga på samma frekvens

Om du vill utnyttja denna möjlighet för en repeater så börjar du med din sexsiffriaga repeater ID
Nästa repeater lägger du till en Nolla osv för varje repeater upp till 8 siffror , vilket gör att du kan ha 100 repeatrar på samma ID
Lycka till .

Go to top